Raj online filmov a seriálov úplne zadarmo
Můj pes Killer (2013)
Drama
Popis filmu
Hrajú
Adam Mihál, Irena Bendová, Libor Filo, Marián Kuruc, Pavol Dynka, Alžbeta Šopinsová, Stanislav Vojt, Jozef Hrnčirík, Patrik Czank, Ján Jankov, Lukáš Závodský, Mária Fornayová, Ladislav Dirda, Emília Dirdová, Michal Daniel, Patrik Havlík, Andrej Jurčák,…
Dalšie názvy
Můj pes Killer
Môj pes Killer
My Dog Killer
Hodnotenie filmu
ČSFD: 42 %
IMDB: 4.4
Krajina pôvodu
Slovensko / Česko


Trailer:
Upozornenie!
Používaním tejto stránky súhlasíte
s používaním cookies vo vašom počítači. Čo sú cookies? Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies (množné číslo od cookie). Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve.